• 1
  • 2
  • 3
  • 4

SPECTROTEST

SPECTROTEST - mobilny analizator metali
phoca_thumb_l__p4a0081_screen
phoca_thumb_l__p4a0244_screen
phoca_thumb_l__p4a0255_screen
phoca_thumb_l_1.12_34
phoca_thumb_l_spectro_1.12_4
phoca_thumb_l_spectro_1.12_37
Description

Weryfikacja lub identyfikacja metali na podstawie określonego składu chemicznego (gatunku) jest obecnie standardem w procesie kontroli jakości przy produkcji i recyklingu złomu. Użycie analizatora metali „w terenie” to niezawodny sposób, aby zapobiec pomieszaniu gatunków materiałów przychodzących do produkcji, wysyłki lub podczas sortowania metali w procesie recyklingu. SPECTROTEST jest idealny do wszystkich tego typu zastosowań. Szczyci się wysoką wydajnością, szczególnie kiedy wymagane są dokładne analizy, gdy materiały są trudne do zidentyfikowania lub gdy istnieje duża liczba badanych próbek.

Spektrometr przemysłowy do szybkiej identyfikacji i dokładnej analizy metali na linii produkcyjnej. Niezawodny przy kontroli jakości dostaw i wyrobów gotowych. Analizy wykonane tym spektrometrem są najwyższej jakości.

SPECTROTEST jest w stanie zidentyfikować gatunki stali niskostopowej z zawartością węgla nawet w szybkim trybie wzbudzenia łukowego. Analiza zawartości węgla, fosforu i siarki (C,P,S) to standardowa aplikacja w trybie iskrowym, która poprzez pomiar azotu (N) zwiększa zakres zastosowań o możliwość identyfikacji stali typu “Duplex”.

SPECTROTEST może zostać wyposażony w kalibrację do analiz w trybie iskry oraz łuku dla następujących baz: Al, Fe, Cu, Ni, Co, Pb, Sn, Zn, Ti, Mg. Dostępne są również adaptery do analiz drutów oraz cienkich blach, 

Sprawdzony system logiki ICAL umożliwia rekalibrację całego spektrometru za pomocą tylko jednej próby.

SPECTROTEST ma zastosowanie wszędzie tam gdzie pobranie próby do analizy jest utrudnione lub wręcz niemożliwe np. określenie gatunku stali konstrukcji mostowej, rurociągów bez demontażu, sortowanie materiałów w magazynie, kontrola materiału wyjściowego na walcowniach, sprawdzenie czy wszystkie kute elementy wykonano z tego samego materiału wyjściowego, segregacja złomu, itp.

Zastosowanie:

  • kontrola materiałów do produkcji
  • kontrola gotowych wyrobów
  • analiza półproduktów
  • analiza złomu
  • analiza prętów stalowych (walcownie)
  • analiza odkuwek
  • przemysł petrochemiczny i chemiczny

Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej prezentacji na temat iCAL - unikalnej oraz sprawdzonej metody rekalibracji spektrometru na podstawie tylko jednej próby. 

 pdf-icon.png Pliki do pobrania:

SPECTROTEST.pdf 

Adapter_Katalog_MMA.pdf 

 

Wiadomość
1000 znaków pozostało