• 1
 • 2
 • 3
 • 4

SPECTRO xSORT

Ręczny spektrometr rentgenowski ED - XRF
Spektrometr xrf, najlepszy ręczny rentgenowski spektrometr
Spektrometr xrf, najlepszy ręczny rentgenowski spektrometr
phoca_thumb_l_1spectro_39
phoca_thumb_l__p4a0035_screen
phoca_thumb_l__p4a0108_screen
phoca_thumb_l__p4a0183
phoca_thumb_l_1spectro_11_screen
Description

Przenośny ręczny spektrometr rentgenowski XRF (ang. X-ray fluorescence) umożliwiający analizę wszelkich stopów metali w tym stopów metali lekkich mający zastosowanie głównie do segregacji złomu oraz wszędzie tam, gdzie niewielkie wymiary i mała waga spektrometru mają istotne znaczenie.

Spektrometr XRF typu SPECTRO xSORT umożliwia również analizę:

 • Tworzyw sztucznych na zgodność z normą RoHS/WEEE.
 • Prób gleb, środowiskowych, paliw alternatywnych, odpadów oraz materiałów sypkich
 • Zastosowań w górnictwie i kopalniach odkrywkowych do analiz rud
 • Zużytych olejów
 • Gipsu na suchych ścianach w budownictwie
 • FeCr

Stosuje się kiedy pobranie próby do analizy jest utrudnione lub wręcz niemożliwe np. określenie gatunku stali konstrukcji mostowej, rurociągów bez demontażu, sortowanie materiałów w magazynie, kontrola materiału wyjściowego na walcowniach, sprawdzenie czy wszystkie kute elementy wykonano z tego samego materiału wyjściowego, segregacja złomu, itp.

Zastosowanie spektrometrów przenośnych i przewoźnych:

 • kontrola materiałów do produkcji
 • kontrola gotowych wyrobów
 • analiza półproduktów
 • analiza złomu
 • analiza prętów stalowych (walcownie)
 • analiza odkuwek
 • przemysł petrochemiczny i chemiczny

Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej prezentacji o ręcznym spektrometrze XRF typu SPECTRO xSORT:

 

Wiadomość
1000 znaków pozostało