• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Spektrometry ED - XRF

Technologia fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (X-ray ED-XRF) stanowi jedną z najprostszych, najbardziej dokładnych oraz najbardziej ekonomiczną metodę analityczną stosowaną do określania składu chemicznego wielu typów materiałów. Jest to analiza nieniszcząca i niezawodna, praktycznie niewymagająca przygotowywania prób i jest odpowiednia dla prób stałych, ciekłych bądź sproszkowanych. Znajduje zastosowanie dla szerokiego zakresu pierwiastków: od sodu (Na 11) do uranu (U 92) i zapewnia limity detekcji na poziomie poniżej ppm, może również bardzo łatwo określać stężenia do 100%.

Firma SPECTRO jest światowym liderem w produkcji spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej (X-ray). W ostatnich latach SPECTRO poprzez rozwój technologii fluorescencji rentgenowskiej ustanowiło wiele standardów, które otwierają wiele nowych obszarów dla zastosowań spektrometrów ED-XRF.

Oferujemy gamę przenośnych spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej – od małego, ręcznego XRF typu SPECTRO xSORT po SPECTROSCOUT – przenośnego spektrometru, który zapewnia laboratoryjną jakość analiz w terenie.

SPECTRO dostarcza na rynek również pełną gamę spektrometrów biurkowych dla specjalistycznych analiz pierwiastkowych jak również wielozadaniowe spektrometry laboratoryjne stosowane do analiz pierwiastków śladowych jak również analizę głównych pierwiastków – możemy zrealizować praktycznie każdą specyfikację.

SPECTROXEPOS spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF) który redefiniuje technikę ED-XRF poprzez wprowadzenie nowego poziomu wydajności dla sprostania najbardziej wymagającym aplikacjom.

SPECTROCUBE analizator ED-XRF dostarczający szybkich, niezawodnych oraz dokładnych wyników analiz dla różnorodnych aplikacji

SPECTRO MIDEX MID05 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą średnicą plamki pomiarowej zoptymalizowany dla analiz metali szlachetnych

SPECTRO MIDEX MID04 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą średnicą plamki pomiarowej zoptymalizowany dla wykonywania testów na zgodność RoHS, analizy pierwiastkowej jak również wykonywania skanów liniowych oraz wykonywania map rozkładu pierwiastkowego.

SPECTROSCOUT – mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii z zasilaniem akumulatorowym umożliwiający wykonywanie laboratoryjnej jakości analiz bezpośrednio przy linii produkcyjnej lub w terenie.

SPECTRO xSORT ręczny XRF – dla analiz oraz sortowania metali, testów na zgodność z RoHS, wykonywania analiz środowiskowych jak również pomiarów prób w przemyśle górniczym

Typowymi zastosowaniami są: analiza oleju, paliw, plastików, gumy oraz materiałów tekstylnych, farmaceutyki, żywność, kosmetyki, nawozy, minerały, urobki górnicze, skały, piaski, żużle, cement, materiały ognioodporne, szkło, ceramika, grubości powłok: określanie grubości powłok na papierze, film poliestrowy, oraz warstwy metalu; RoHS, PMI- (Positive Material Identification - pozytywna identyfikacja materiału, sortowanie stopów metali, szkła oraz plastików na podstawie ich materiałów składowych; oraz monitorowanie odpadów stałych, efluentów, płynów czyszczących i filtrów.

 

Wyników 1 - 6 z 6

Spektrometry ED - XRF

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROCUBE

Analizator ED-XRF dostarczający szybkich, niezawodnych oraz ...

SPECTRO MIDEX

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą ...

SPECTRO MIDEX-Metale Szlachetne

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą ...

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTRO xSORT

Ręczny spektrometr rentgenowski ED - XRF skonstruowany dla ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało