• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Oferta

SPECTRO oznacza innowacyjność dla technologii takich jak Optyczne  Spektrometry Emisyjne o wzbudzeniu Iskrowym/Łukowym, ICP-MS, ICP-OES oraz spektrometry fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF.

SPECTRO Analytical Instruments jest wiodącym dostawcą spektrometrów z fluorescencją rentgenowską X-Ray, ICP-OES/AES, ICP MS oraz instrumentów  Arc/Spark OES dedykowanych do nauki oraz przemysłu w tym do nowo tworzonych centrum badawczo - rozwojowych. Spektrometry laboratoryjne, mobilne oraz przenośne są powszechnie używane przy analizie pierwiastkowej, analizie pierwiastków śladowych oraz przy aplikacjach środowiskowych. Jako lider na polu analizy metali, mobilne oraz przenośne spektrometry firmy SPECTRO prowadzą w dziedzinie analiz pierwiastkowych dla aplikacji od pozytywnej identyfikacji materiału (PMI), poprzez analizy RoHS kończąc na analizie pierwiastków śladowych.

Stacjonarne analizatory metali – optyczne spektrometry emisyjne z wzbudzeniem iskrowym dla analiz pierwiastkowych wszystkich typów metali stosowane w kontroli procesów produkcyjnych.

Mobilne analizatory metali – o wzbudzeniu Iskrowym/Łukowym (Arc/Sparc-OES) – dedykowane do szybkiej oraz pewnej Pozytywnej Identyfikacji Materiałów (PMI), sortowania oraz analiz metali.

Spektrometry ICP-OES (ICP-AES) dedykowane do szybkiej analizy pierwiastków w różnych matrycach włącznie z wodnymi, petrochemicznymi, gleby, metalurgia oraz ścieki i odpady.

Spektrometry ICP-MS dla w pełni jednoczesnych analiz kompletnego zakresu mas.

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF (X-ray) dla analiz pierwiastków w próbkach stałych, pudrach oraz cieczach.

Ręczne, przenośne analizatory XRF – dla szybkich analiz oraz sortowania metali, PMI - Pozytywnej Identyfikacji Metali, badań zgodności, RoHS, analiz środowiskowych oraz aplikacji górniczych.

Wiadomość
1000 znaków pozostało