• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Spektrometry ED - XRF

Technologia fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (X-ray ED-XRF) stanowi jedną z najprostszych, najbardziej dokładnych oraz najbardziej ekonomiczną metodę analityczną stosowaną do określania składu chemicznego wielu typów materiałów. Jest to analiza nieniszcząca i niezawodna, praktycznie niewymagająca przygotowywania prób i jest odpowiednia dla prób stałych, ciekłych bądź sproszkowanych. Może być zastosowana dla szerokiego zakresu pierwiastków, od sodu (Na 11) do uranu (U 92) i zapewnia limity detekcji na poziomie poniżej ppm, może również bardzo łatwo oraz jednocześnie określać stężenia do 100%.

Firma SPECTRO jest światowym liderem w produkcji spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej (X-ray). W ostatnich latach SPECTRO poprzez rozwój technologii fluorescencji rentgenowskiej ustanowiło wiele standardów, które otwierają wiele nowych obszarów dla zastosowań spektrometrów ED-XRF.

Oferujemy gamę przenośnych spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej – od małego, ręcznego XRF typu SPECTRO xSORT po SPECTROSCOUT – przenośnego spektrometru, który zapewnia laboratoryjną jakość analiz w terenie.

SPECTRO dostarcza na rynek również pełną gamę spektrometrów biurkowych dla specjalistycznych analiz pierwiastkowych jak również wielozadaniowe spektrometry laboratoryjne stosowane do analiz pierwiastków śladowych – możemy zrealizować praktycznie każdą specyfikację.

Typowymi zastosowaniami są: analiza oleju, paliw, plastików, gumy oraz materiałów tekstylnych, farmaceutyki, żywność, kosmetyki, nawozy, minerały, urobki górnicze, skały, piaski, żużle, cement, materiały ognioodporne, szkło, ceramika, grubości powłok: określanie grubości powłok na papierze, film poliestrowy, oraz warstwy metalu; RoHS, PMI- pozytywna identyfikacja materiału, sortowanie stopów metali, szkła oraz plastików na podstawie ich materiałów składowych; oraz monitorowanie odpadów stałych, efluentów, płynów czyszczących i filtrów.

Partnerzy

logo.svg

Wiadomość
1000 znaków pozostało