• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Chemiczne i fizyczne analizy pierwiastków są często zlecane zewnętrznym dostawcom usług. Firmy te muszą móc polegać na tym, że ich próbki zostały poddane fachowej analizie, poddane neutralnym testom i całkowicie niezależnie zweryfikowane. Laboratoria kontraktowe wymagają najnowocześniejszej i niezawodnej technologii analitycznej. W przypadku próbek niemetalowych lub nieznanych często stosuje się instrumenty ICP-OES, takie jak SPECTRO ARCOS, SPECTROGREEN i SPECTRO GENESIS. Zapewniają uniwersalne procedury analizy wielopierwiastkowej, wiele możliwości aplikacyjnych, standardowe przygotowanie próbek dla wielu aplikacji i ponadto są łatwe do zautomatyzowania, co pozwala uzyskać przepustowość o wydajności do 1000 próbek dziennie. Spektrometry ED-XRF, takie jak SPECTRO XEPOS, SPECTRO MIDEX i SPECTROSCOUT doskonale nadają się do szerokiej gamy zastosowań.

W przypadku próbek metalowych placówki badawcze i niezależne laboratoria materiałowe zazwyczaj wykorzystują stacjonarne analizatory metali, takie jak SPECTROLAB lub SPECTROMAXx. W połączeniu z procedurami badań mechanicznych, określenie składu chemicznego danej próbki badawczej stanowi dokładne wyjaśnienie specyfikacji. W tym sektorze stosowane są głównie konfiguracje wielo-bazowe, zweryfikowane za pomocą odpowiednich materiałów referencyjnych. Do tego bardzo skomplikowanego zastosowania, łatwa obsługa instrumentu jest główną zaletą.

Mobilne analizatory SPECTROTEST, SPECTROPORT i SPECTRO xSORT zostały zaprojektowane specjalnie do niezależnej od lokalizacji pracy. Mobilne spektrometry przemysłowe idealnie nadają się do firm usług materialnych, które wymagają znacznie różniących się testów kontraktowych na stronach klientów. Przykłady obejmują analizę i identyfikację metali, aby zapobiec pomieszaniu klas lub aby móc przeprowadzać naprawy elementów instalacji.

Wyników 1 - 12 z 12

Usługi

SPECTROMAXx

Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROLAB

Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROTEST

Mobilny spektrometr do analizy metali w trybie łuk / iskra ...

SPECTRO xSORT

Ręczny spektrometr rentgenowski ED - XRF skonstruowany dla ...

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTRO GENESIS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTROPORT

Oczywisty wybór, gdy nie możesz pozwolić sobie na ...

SPECTRO MIDEX

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą ...

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

SPECTROLAB S

Prawdziwa rewolucja w najwyższej klasie analizy metali

Wiadomość
1000 znaków pozostało