• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Charakterystyka fizykochemiczna i chemiczna ścieków jest cenną metodą kontroli wydajności procesu oczyszczania i weryfikacji końcowej jakości ścieków. Ze względu na wielopierwiastkowe możliwości wyznaczania, szerokie liniowe zakresy dynamiczne i ekstremalne wrażliwości, optyczne spektrometry emisji z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-OES), takie jak SPECTRO ARCOS, SPECTROGREEN lub SPECTRO GENESIS, są szeroko stosowane do analizy ścieków . Główne, mniejsze i mikroelementy można jednocześnie wyznaczyć; zapewnienie niskiego kosztu analizy. Technologia jest łatwa do zautomatyzowania, co pozwala na pomiar dużej liczby próbek dziennie.

Wyników 1 - 3 z 3

Ścieki

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO GENESIS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało