• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gleba jest niezbędnym i w dużej mierze nieodnawialnym zasobem. Znaczenie jej ochrony jest uznawane na całym świecie. Ponieważ wprowadzanie zanieczyszczeń do gleby powoduje uszkodzenia lub utratę jej funkcji i  negatywne konsekwencje dla łańcucha pokarmowego i zdrowia ludzi, konieczne w związku z tym jest kontrolowanie poziomów zanieczyszczeń w glebie i szlamach z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych .

Dzięki spektrometrom ICP-OES SPECTRO ARCOS, SPECTROGREEN i SPECTRO GENESIS oraz spektrometrom ED-XRF SPECTRO XEPOS i SPECTROSCOUT, SPECTRO oferuje proste, szybkie, precyzyjne i ekonomiczne rozwiązania do analizy gleby i szlamu.

Wyników 1 - 5 z 5

Gleby i osady

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTRO GENESIS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało