• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Analiza techniką ICP używanych olejów silnikowych ma kilka celów: jeden do oznaczania pierwiastków dodatkowych i ich zubożenia w eksploatacji, drugi do testowania oleju w celu ustalenia, czy silnik został zalany odpowiednim olejem, a jeszcze inny, do oceny elementów zużycia i zanieczyszczenia, które dostarczają informacji związanych ze stopniem zużycia i nienormalnymi warunkami pracy. Poza najważniejszymi pierwiastkami dodatkowymi są: Al, Si, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Sn, Sb i Pb.

Bazują na spektrometrze z plazmą indukcyjnie sprzężoną SPECTRO GENESIS (ICP-OES), to nowo wprowadzony system monitorowania warunków SPECTRO dla mieszarek olejów i laboratoriów do monitorowania stanu. Tym samym wyznacza nowe standardy w zakresie ceny, wydajności i produktywności. W zastosowaniach takich jak analiza zużytego oleju silnikowego może analizować do 320 próbek na zmianę - niezależnie od liczby analizowanych pierwiastków. Dodatkowo umożliwia bezpieczną automatyczną obsługę.

W przeciwieństwie do przyrządów FAAS i wielu innych systemów ICP do analizy oleju (lub analizatorów ICP-OES), SPECTRO GENESIS wykonuje pełne wychwycenie widma przy każdym pomiarze, obejmując cały zakres potrzebny do analizy oleju smarnego lub analizy zużytego oleju silnikowego, w tym dodatki, zużycie i analiza pierwiastków śladowych. Dodatkowo zapewnia wysoką czułość na lekkie pierwiastki (Na, Mg, Al i Si). SPECTRO GENESIS charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem czystego gazu dla układu optycznego, zapewniając minimalne koszty zużycia gazu i oszczędzając tysiące przez cały okres eksploatacji przyrządu.

Nowy system monitorowania stanu ICP-OES SPECTRO GENESIS jest dostępny jako kompletny pakiet analizatorów, zawierający metody fabryczne, autosampler, system wprowadzania próbek i specjalne procedury operacyjne dla poszczególnych aplikacji.

W przypadku laboratoriów o mniejszej przepustowości próbek i ze szczególnym naciskiem na kontrolę mieszania oleju smarowego, stosowanie spektrometrów ED-XRF takich jak SPECTRO XEPOS lub SPECTROSCOUT jest z pewnością alternatywą. Dzięki optymalnemu wzbudzeniu i wykrywalności, SPECTRO XEPOS umożliwia analizę zużycia elementów począwszy od bardzo niskich poziomów.

Wyników 1 - 11 z 11

Analiza zużytego oleju

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROIL Q100

Spektrometr emisyjny z rotacyjną elektrodą dyskową (RDE)

SpectroLNF Q200

Automatyczny Licznik i Analizator Cząstek

FluidScan Q1000

Przenośny Analizator Stanu Oleju Smarowego

SPECTROIL M/N

Spektrometr z rotacyjną elektrodą dyskową RDE

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTRO GENESIS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

Q2000 FerroCheck

Pomiar zużycia metalu w środkach smarnych

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

SPECTROCUBE

Analizator ED-XRF dostarczający szybkich, niezawodnych oraz ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało