• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Smary są specjalnie skomponowane poprzez mieszanie wielu substancji chemicznych z olejem bazowym, aby zminimalizować zużycie w maszynach, zapobiec zanieczyszczeniu lub poprawić warunki pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Mieszane chemikalia, zwane dodatkami, zawierają związki metaloorganiczne i nieorganiczne jako ich aktywne składniki. Tak więc w celu kontroli jakości można ilościowo określić ilość dodatków obecnych w środku smarnym, analizując stężenia związków nieorganicznych.

Cztery najczęstsze typy olejów smarowych to oleje do silników samochodowych, oleje do silników okrętowych, oleje przemysłowe i oleje przekładniowe. Każdy rodzaj oleju smarowego ma określony skład dodatków, które muszą zostać określone, aby zapewnić odpowiednią jakość oleju smarowego. Mimo, że pakiet dodatków dla każdego rodzaju oleju smarowego zawiera zasadniczo takie same elementy kontroli jakości, określenie stężenia może być dość trudne, ponieważ próbki są często poddawane rozcieńczaniu przed analizą. Przyrządy SPECTRO XRF i ICP-OES umożliwiają szybką, dokładną analizę oleju smarowego stężeń dodatków w gotowych produktach.

Wybrane techniki analityczne dla tego zastosowania do analizy oleju smarowego to technologia XRF i ICP-OES, a SPECTRO oferuje kompletne linie produktów dla obu technologii, aby dopasować się do wymagań dotyczących wydajności analitycznej i próbki. Dodatkowo, przyrządy mogą być używane do analizy zużytych próbek oleju pod kątem zawartości zużywającego się metalu.

Wyników 1 - 11 z 11

Analiza oleju smarowego

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROIL Q100

Spektrometr emisyjny z rotacyjną elektrodą dyskową (RDE)

SpectroLNF Q200

Automatyczny Licznik i Analizator Cząstek

FluidScan Q1000

Przenośny Analizator Stanu Oleju Smarowego

SPECTROIL M/N

Spektrometr z rotacyjną elektrodą dyskową RDE

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTRO GENESIS

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

Q2000 FerroCheck

Pomiar zużycia metalu w środkach smarnych

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

SPECTROCUBE

Analizator ED-XRF dostarczający szybkich, niezawodnych oraz ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało