• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Analiza pierwiastkowa jest jednym z najważniejszych narzędzi badawczych w geologii i badaniach środowiskowych. Próbki geologiczne często zawierają szeroki zakres pierwiastków o bardzo różnych stężeniach.

Katalog instrumentów SPECTRO zawiera pełną gamę przyrządów do fluorescencji rentgenowskiej, ICP-OES i ICP-MS o cechach zoptymalizowanych do geologicznych badań terenowych. Dyspersyjne spektrometry rentgenowskie (ED-XRF), takie jak SPECTRO XEPOS, zapewniają wygodną, ​​szybką metodę analizy skał, próbek eksploracyjnych, minerałów, rud, koncentratów i odpadów, zwykle przy znacznie mniejszym przygotowaniu próbek niż jest to wymagane w przypadku innych technik. Przenośny spektrometr SPECTROSCOUT jest spektrometrem ED-XRF, który łączy w sobie znaczną część mocy analitycznej najwyższej klasy analizatorów laboratoryjnych, ale niewiarygodnie, ten mały przenośny spektrometr może zapewnić szybkie, niezawodne i prawdziwe wyniki laboratoryjnej jakości w dowolnym miejscu na polu.

Spektrometry ICP-OES, takie jak spektrometry SPECTROBLUE i SPECTRO ARCOS oraz ICP-MS, takie jak SPECTRO MS, są używane od dawna w zastosowaniach geologicznych. Przy dużej liczbie próbek, wymaganiach dotyczących krótkich czasów analizy, niskich granicach wykrywalności, szczególnie w przypadku elementów lekkich, ICP-OES i MS zapewniają pożądaną wydajność. Obie techniki są łatwe do zautomatyzowania, umożliwiają wykrywanie limitów w zakresie ppm i ppb i analizują próbkę w czasie krótszym niż 2 minuty.

ICP-MS jest również szeroko stosowany w geochemii izotopów, w której badanie koncentracji pierwiastków śladowych i względnych ilości izotopów ich pierwiastków jest wykorzystywane do datowania geologicznego i do "odcisków palców" skał i minerałów. SPECTRO MS jest pierwszym komercyjnie dostępnym ICP-MS zdolnym do równoczesnej spektrometrii mas.

Wyników 1 - 6 z 6

Geologia

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO BLUE

Jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO MS

W pełni jednoczesny spektrometr mas ICP-MS

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROSCOUT

Mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z ...

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało