• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w ramach konferencji farmakopei wspólnie z Międzynarodowym Komitetem ds. Harmonizacji (ICH) opracowała nowe metody analizy zanieczyszczeń nieorganicznych w farmaceutykach i ich składnikach. Obecna metoda USP, <231> "Test graniczny dla metali ciężkich" została uznana za niewystarczającą i została zastąpiona dwoma nowymi rozdziałami: USP <232> opisuje maksymalną dopuszczalną ilość metali i metali ciężkich w farmaceutykach i surowcach; <233> procedury analizy pierwiastkowej z wykorzystaniem ICP-OES.

Spektrometry ICP-OES, takie jak SPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS, doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Przy najniższych wartościach granicznych ICP-OES  zapewniają wymaganą wydajność. Technologia ta jest łatwa do zautomatyzowania, a oprogramowanie urządzenia spełnia wszystkie oczekiwania dotyczące identyfikowalności.

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej z emisją energii (ED-XRF) jest często wykorzystywana w zastosowaniach farmaceutycznych do przeprowadzania analiz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Tutaj SPECTRO XEPOS przekonuje swoimi doskonałymi granicami wykrywania, czułością analityczną i precyzją. Możliwe jest również wykonanie szybkich analiz przesiewowych dla wszystkich istotnych pierwiastków od Na do U w celu uzyskania dodatkowych informacji o danej próbce. Proste przygotowanie próbki stanowi kolejną zaletę XRF w przemyśle farmaceutycznym wraz z niskim ryzykiem zanieczyszczenia podczas analizy.

Wyników 1 - 3 z 3

Farmaceutyka

SPECTRO ARCOS

Wysokiej rozdzielczości jednoczesny spektrometr ICP-OES

SPECTRO XEPOS

Analizator pierwiastkowy dla wymagających aplikacji - ...

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało