• 1
  • 2
  • 3
  • 4

W produkcji płytek obwodów drukowanych i innych elementów elektronicznych spoiwo przepływowe często mogą zostać zanieczyszczone cząstkami metalicznymi. Powstałe usterki komponentów sprawiają, że analiza kąpieli lutowniczych stanowi problem dla kierowników ds. Jakości i zarządców obiektów w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne na całym świecie.

Dzięki stacjonarnym analizatorom metali SPECTROLAB, SPECTROMAXx i SPECTROCHECK, SPECTRO zapewnia rozwiązanie dla kąpieli lutowniczych, dzięki którym zanieczyszczenie można rozpoznać bezpośrednio na linii produkcyjnej. Pomaga to uniknąć poważnych problemów z odpowiedzialnością i innych konsekwencji wzdłuż i w dół łańcucha dostaw.

Przy pomocy spektrometru SPECTRO MIDEX do rentgenowskiej fluorescencji (XRF), SPECTRO oferuje odpowiednie narzędzie analityczne do określania składu stopów lutowniczych przed użyciem, a nawet analizy punktów lutowniczych na obwodach drukowanych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami (np. RoHS).

Wyników 1 - 4 z 4

Stopy lutownicze

SPECTROMAXx

SPECTROMAXx - Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROLAB

SPECTROLAB - Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROCHECK

SPECTROCHECK - Najwyższa wydajność i niezawodność ...

Wiadomość
1000 znaków pozostało