• 1
  • 2
  • 3
  • 4

W produkcji płytek obwodów drukowanych i innych elementów elektronicznych spoiwo przepływowe często mogą zostać zanieczyszczone cząstkami metalicznymi. Powstałe usterki komponentów sprawiają, że analiza kąpieli lutowniczych stanowi problem dla kierowników ds. Jakości i zarządców obiektów w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne na całym świecie.

Dzięki stacjonarnym analizatorom metali SPECTROLAB, SPECTROMAXx i SPECTROCHECK, SPECTRO zapewnia rozwiązanie dla kąpieli lutowniczych, dzięki którym zanieczyszczenie można rozpoznać bezpośrednio na linii produkcyjnej. Pomaga to uniknąć poważnych problemów z odpowiedzialnością i innych konsekwencji wzdłuż i w dół łańcucha dostaw.

Przy pomocy spektrometru SPECTRO MIDEX do rentgenowskiej fluorescencji (XRF), SPECTRO oferuje odpowiednie narzędzie analityczne do określania składu stopów lutowniczych przed użyciem, a nawet analizy punktów lutowniczych na obwodach drukowanych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami (np. RoHS).

Wyników 1 - 5 z 5

Stopy lutownicze

SPECTROMAXx

Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROLAB

Optyczny Spektrometr Emisyjny

SPECTROCHECK

Najwyższa wydajność i niezawodność w najniższej możliwej ...

SPECTRO MIDEX

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) z małą ...

SPECTROLAB S

Prawdziwa rewolucja w najwyższej klasie analizy metali

Wiadomość
1000 znaków pozostało