• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Z spektrometrami fluorescencji rentgenowskiej  (XRF) SPECTRO xSORT, SPECTRO XEPOS i SPECTRO MIDEX, stacjonarnymi analizatorami metali SPECTROCHECK, SPECTROMAXx i SPECTROLAB, spektrometrami ICP-OES SPECTRO GENESIS, SPECTROGREEN, i SPECTRO ARCOS, SPECTRO oferuje wydajne rozwiązania w odniesieniu do wymagań analitycznych dotyczących oznaczania substancji regulowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - na przykład zgodnie z dyrektywą europejską RoHS (ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i ZSEIE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Wiadomość
1000 znaków pozostało